Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-117/24.11.2015 г. с "Агри-М" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 16.03.2016 г. в размер на 12046,64 лв. 19.04.2016, 13:05
Договор Ю-01-117/24.11.2015 г. с "Агри-М" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 22.04.2016 г. в размер на 7078,88 лв. 14.05.2016, 12:46
« назад