Профил на купувача до 15.04.16 г.

Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 09.12.2015 г. (сряда) от 09.00 часа в Заседателната зала.Резултатите от оценяването - Поз. А- "Мултиком" ООД - приложена декларация по чл. 33, ал. 4; Поз. Б - "Термодизайнтотал&a 04.12.2015, 11:53
Информация за сключени договори е изпратена в АОП с наш изх. № 03-00-331/26.01.2016 г. 26.01.2016, 09:50
« назад