Профил на купувача до 15.04.16 г.

Гаранциите за участие на "Мултиком" ООД - Пловдив и "Термодизайнтотал" ООД - София (парични) са трансформирани в гаранции за изпълнение на договор, съгласно изрични декларации от представляващите, приложени към документите за подписван 25.01.2016, 14:00
« назад