Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-10/22.01.2016 г. с фирма „Термодизайнтотал” ООД - плащане на 17.02.2016 г. по фактура в размер на 876,00 лева с ДДС. 17.03.2016, 10:19
Договор Ю-01-10/22.01.2016 г. с фирма „Термодизайнтотал” ООД - плащане на 14.03.2016 г. по фактура в размер на 2520,00 лева с ДДС. 19.04.2016, 12:53
Договор Ю-01-10/22.01.2016 г. с фирма „Термодизайнтотал” ООД - плащане на 07.04.2016 г. по фактура в размер на 2244,00 лева с ДДС. 14.05.2016, 11:46
« назад