Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-33/17.03.2014 г. с фирма "Транскарт Файненшъл Сървисис" ЕАД - София - плащане по фактура на 17.10.2014 г. в размер на 32,49 лева. 20.11.2014, 09:59
Договор Ю-01-33/17.03.2014 г. с фирма "Транскарт Файненшъл Сървисис" ЕАД - София - плащане по фактура на 07.11.2014 г. в размер на 34,89 лева. 19.12.2014, 11:24
Договор Ю-01-33/17.03.2014 г. с фирма "Транскарт Файненшъл Сървисис" ЕАД - София - плащане по фактура на 05.12.2014 г. в размер на 32,37 лева. 20.01.2015, 10:40
Договор Ю-01-33/17.03.2014 г. с фирма "Транскарт Файненшъл Сървисис" ЕАД - София - плащане по фактура на 12.01.2015 г. в размер на 36,06 лева. 17.02.2015, 09:34
Договор Ю-01-33/17.03.2014 г. с фирма "Транскарт Файненшъл Сървисис" ЕАД - София - плащане по фактура на 19.02.2015 г. в размер на 32,73 лева. 17.03.2015, 08:29
Договор Ю-01-33/17.03.2014 г. с фирма "Транскарт Файненшъл Сървисис" ЕАД - София - плащане по фактура на 16.03.2015 г. в размер на 31,40 лева. 17.04.2015, 15:32
Договор Ю-01-33/17.03.2014 г. с фирма "Транскарт Файненшъл Сървисис" ЕАД - София - плащане по фактура на 06.04.2015 г. в размер на 34,27 лева. 19.05.2015, 14:14
Договор Ю-01-33/17.03.2014 г. с фирма "Транскарт Файненшъл Сървисис" ЕАД - София - плащане по фактура на 15.05.2015 г. в размер на 32.34 лева. 10.06.2015, 10:16
Договор Ю-01-33/17.03.2014 г. с фирма "Транскарт Файненшъл Сървисис" ЕАД - София - плащане по фактура на 05.06.2015 г. в размер на 34.78 лева. 17.07.2015, 10:05
Договор Ю-01-33/17.03.2014 г. с фирма "Транскарт Файненшъл Сървисис" ЕАД - София - плащане по фактура на 10.07.2015 г. в размер на 34.62 лева. 11.08.2015, 15:14
Договор Ю-01-33/17.03.2014 г. с фирма "Транскарт Файненшъл Сървисис" ЕАД - София - плащане по фактура на 07.08.2015 г. в размер на 36.98 лева. 16.09.2015, 11:37
Договор Ю-01-33/17.03.2014 г. с фирма "Транскарт Файненшъл Сървисис" ЕАД - София - плащане по фактура на 14.09.2015 г. в размер на 37,22 лева. 16.10.2015, 11:20
Договор Ю-01-33/17.03.2014 г. с фирма "Транскарт Файненшъл Сървисис" ЕАД - София - плащане по фактура на 12.10.2015 г. в размер на 34.75 лева. 16.11.2015, 14:52
Договор Ю-01-33/17.03.2014 г. с фирма "Транскарт Файненшъл Сървисис" ЕАД - София - плащане по фактура на 06.11.2015 г. в размер на 36.19 лева. 16.12.2015, 15:22
Договор Ю-01-33/17.03.2014 г. с фирма "Транскарт Файненшъл Сървисис" ЕАД - София - плащане по фактура на 04.12.2015 г. в размер на 34.90 лева. 15.01.2016, 14:39
Договор Ю-01-33/17.03.2014 г. с фирма "Транскарт Файненшъл Сървисис" ЕАД - София - плащане по фактура на 08.01.2016 г. в размер на 35.41 лева. 15.02.2016, 15:01
Договор Ю-01-33/17.03.2014 г. с фирма "Транскарт Файненшъл Сървисис" ЕАД - София - плащане по фактура на 12.02.2016 г. в размер на 33,55 лева. 17.03.2016, 09:55
Договор Ю-01-33/17.03.2014 г. с фирма "Транскарт Файненшъл Сървисис" ЕАД - София - плащане по фактура на 14.03.2016 г. в размер на 35,44 лева. 19.04.2016, 13:25
« назад