Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-65/10.07.2015 г. с фирма "Автотранспорт и механизация България" АД - Пловдив - плащане по фактура на 14.09.2015 г. в размер на 15904,08 лева. 16.10.2015, 11:43
Договор Ю-01-65/10.07.2015 г. с фирма "Автотранспорт и механизация България" АД - Пловдив - плащане по фактура на 19.11.2015 г. в размер на 18483,12 лева. 16.12.2015, 16:08
Договор Ю-01-65/10.07.2015 г. с фирма "Автотранспорт и механизация България" АД - Пловдив - плащане по фактура на 04.12.2015 г. в размер на 9026,64 лева. 15.01.2016, 13:18
Договор Ю-01-65/10.07.2015 г. с фирма "Автотранспорт и механизация България" АД - Пловдив - плащане по фактура на 19.01.2016 г. в размер на 9026,64 лева. 15.02.2016, 15:16
Договор Ю-01-65/10.07.2015 г. с фирма "Автотранспорт и механизация България" АД - Пловдив - плащане по фактура на 07.03.2016 г. в размер на 8596,80лв. и на 28.03.2016 г. в размер на 9026,64 лв. 19.04.2016, 12:43
« назад