Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-60/01.07.2015 г. с фирма ЕТ "Манев" - Дряново - плащане на 19.08.2015 г. по фактура в размер на 3844.80 лв. 16.09.2015, 12:48
Договор Ю-01-60/01.07.2015 г. с фирма ЕТ "Манев" - Дряново - плащане на 03.09.2015 г. по фактура в размер на 810,00 лв. и на 25.09.2015 г. в размер на 2556,00 лв. 16.10.2015, 11:45
Договор Ю-01-60/01.07.2015 г. с фирма ЕТ "Манев" - Дряново - плащане на 16.10.2015 г. по фактура в размер на 840,00 лв. и на 29.10.2015 г. в размер на 2010,00 лв. 16.11.2015, 15:22
Договор Ю-01-60/01.07.2015 г. с фирма ЕТ "Манев" - Дряново - плащане на 19.11.2015 г. по фактура в размер на 5371,20 лв. 16.12.2015, 15:59
Договор Ю-01-60/01.07.2015 г. с фирма ЕТ "Манев" - Дряново - плащане на 23.12.2015 г. по фактура в размер на 2502,00 лв. 15.01.2016, 13:29
Договор Ю-01-60/01.07.2015 г. с фирма ЕТ "Манев" - Дряново - плащане на 15.01.2016 г. по фактура в размер на 5016,00 лв. 15.02.2016, 15:19
Договор Ю-01-60/01.07.2015 г. с фирма ЕТ "Манев" - Дряново - плащане на 24.03.2016 г. по фактура в размер на 3186,00 лв. 19.04.2016, 12:49
Договор Ю-01-60/01.07.2015 г. с фирма ЕТ "Манев" - Дряново - плащане на 15.04.2016 г. по фактура в размер на 666,00 лв. и на 27.04.2016 г. в размер на 2322,00 лв. 14.05.2016, 11:41
« назад