Профил на купувача до 15.04.16 г.

Cъгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че: Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 02.07.2015 г. (четвъртък) от 10,00 часа в Заседателната зала на Дружеството. Резултатите от оценяването на офертите по критери 29.06.2015, 14:23
« назад