Профил на купувача до 15.04.16 г.

Гаранциите за участие на "Мултиком" ООД - Пловдив,"Прострийм груп" ЕООД - София и "Термодизайнтотал" ООД - София (парични) са освободени на 31.07.2015 г. съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 31.07.2015, 10:16
Гаранциите за изпълнени договори са възстановени на всички изпълнители на 10.08.2018 г. 10.08.2018, 15:57
« назад