Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-69/22.07.2015 г. с фирма "Прострийм груп" ЕООД - София - плащане по фактура на 27.11.2015 г. в размер на 37679,85 лв. 16.12.2015, 15:52
Договор Ю-01-70/23.07.2015 г. с фирма "Термодизайнтотал" ООД - София - плащане по фактура на 17.02.2016 г. в размер на 24672,00 лв. 17.03.2016, 10:10
« назад