Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-44/29.04.2014 г. с фирма "Филкаб" АД - Пловдив - плащания по фактури на 31.10.2014 г. в общ размер на 67 596,59 лева 19.11.2014, 12:26
Договор Ю-01-44/29.04.2014 г. с фирма "Филкаб" АД - Пловдив - плащания по фактури на 16.12.2014 г. в размер на 25 133,78 лева 20.01.2015, 10:30
Договор Ю-01-44/29.04.2014 г. с фирма "Филкаб" АД - Пловдив - плащания по фактури на 27.01.2015 г. в размер на 12831,16 лева 17.02.2015, 09:32
Договор Ю-01-44/29.04.2014 г. с фирма "Филкаб" АД - Пловдив - плащания по фактури на 02.04.2015 г. в размер на 26 523,58 лева 19.05.2015, 14:12
Договор Ю-01-44/29.04.2014 г. с фирма "Филкаб" АД - Пловдив - плащания по фактури на 03.08.2015 г. в размер на 78095.68 лева, на 04.08.2015 г. - 15619.13 лв., на 26.08.2015 г. - 20009.47 лв. 16.09.2015, 11:33
Договор Ю-01-44/29.04.2014 г. с фирма "Филкаб" АД - Пловдив - плащане по фактури на 30.09.2015 г. в размер на 24506.31 лв. 16.10.2015, 11:14
Договор Ю-01-44/29.04.2014 г. с фирма "Филкаб" АД - Пловдив - плащане по фактури на 12.10.2015 г. в размер на 16217.73 лв. 16.11.2015, 14:51
Договор Ю-01-44/29.04.2014 г. с фирма "Филкаб" АД - Пловдив - плащане по фактура на 01.04.2016 г. в размер на 123074,94 лв. 14.05.2016, 11:26
« назад