Профил на купувача до 15.04.16 г.

Публична покана: “Доставка на пластмасови ленти за филтърпреси “VON ROLL” и “SIMON&HARTLEY” за нуждите на ПСОВ – Пловдив”
« назад