Профил на купувача до 15.04.16 г.

Otgovor na zapitvane_1
Otgovor na zapitvane_2
Otgovor na zapitvane_3
Протокол 1 07.10.2014, 12:50
Отваряне ценови оферти 31.10.2014, 13:48
Протокол 2 18.11.2014, 15:30
Протокол 3 18.11.2014, 15:35
Решение за избор на изпълнител 18.11.2014, 15:38
Решение за прекратяване 18.11.2014, 15:40
« назад