Notice: Undefined variable: parameters in /home/vikbgu7t/public_html/engine/includes/e.URL.php on line 105
www.vik.bg

НОВО! ЕЛЕКТРОННИ ФАКТУРИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Регистрирайте се в новата ни система за да получите своята електронна фактура.

Регистрирай се

Новини

НЯМА ОПАСНОСТ ОТ ВОДЕН РЕЖИМ В ГРАД ПЛОВДИВ И ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

В правомощията на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Пловдив не е включено поддържането на  язовири на територията на област Пловдив. Към 03.01.2020 г. не отчитаме проблеми, свързани с намален дебит на  водоизточниците. Нямаме селища на режимно водоснабдяване на територията, обслужв ..

Дата: Петък > 03-Януари-2020

РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С. КРЪСТЕВИЧ

"ВиК" ЕООД - гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № РД 07-01/30.08.2020г., издадена от кмета на селото е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Вода ще има сутрин от 06,00 до 10,00 часа  - долната граница на улиците на "Георги Василев", "Никола Ангелов" ..

Дата: Неделя > 30-Август-2020

РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В КВ. "СУШИЦА", ГР. КАРЛОВО

"ВиК" ЕООД - гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № РД - 530/28.08.2020г., издадена от кмета на гр. Карлово, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. 1. От 06:00 ч. до 12:00 ч. - водоподаване ще се осъществява на домакинствата южно от централния площад; ..

Дата: Петък > 28-Август-2020

РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С. ТОПОЛОВО

"ВиК" ЕООД - гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № 08-02-403/27.08.2020г., издадена от кмета на селото, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Вода ще има сутрин от 06,00 до 10,00 часа, Без вода от 10,00 часа до 17,00 часа. Вода ще има от 17,00 до 21,00 ч ..

Дата: Четвъртък > 27-Август-2020

РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С. СТРЕЛЦИ

"ВиК" ЕООД - гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № 727/14.08.2020г., издадена от кмета на селото е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Вода ще има сутрин от 07,00 до 12,00 часа, Без вода от 12,00 часа до 16,00 часа. Вода ще има от 16,00 до 21,00 часа, бе ..

Дата: Петък > 14-Август-2020

РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С. ИСКРА

ВиК" ЕООД - гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № 3/28.07.2020г., издадена от кмета на селото е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Ще липсва  водоподаване всеки ден от от 09.00 ч. до 17.00 ч.

Дата: Сряда > 05-Август-2020

Планови ремонти

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР. ПЛОВДИВ НА 23.09.2020 г.

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив уведомява своите потребители , че на 23.09.2020 г.(сряда) поради извършване ..

Дата: Понеделник > 21-Септември-2020

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР. ПЛОВДИВ НА 16.09.2020Г.

"ВиК" ЕООД гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на 16.09.2020 г. (сряда), поради превключв ..

Дата: Вторник > 15-Септември-2020

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР. ПЛОВДИВ НА 11.09.2020Г.

"ВиК" ЕООД гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на 11.09.2020 г. (петък), поради изграждан ..

Дата: Четвъртък > 10-Септември-2020