НОВО! ЕЛЕКТРОННИ ФАКТУРИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Регистрирайте се в новата ни система за да получите своята електронна фактура.

Регистрирай се

Новини

НОВА ЦЕНА НА ВОДАТА СЧИТАНО ОТ 01.01.2024 Г.

С Решение № Ц-29 / 22.12.2023 г.  Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди, считано от 01.01.2024 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, както следва: Цени на ВиК услуги ..

Дата: Петък > 29-Декември-2023

Оповестяване на прогнозни цени за бъдещ регулаторен период 2022-2026 г.

Съгласно Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС №8 от 18.01.2016г., обн. в ДВ бр.6 от 22.01.2016г. „В и К” ЕООД гр. Пловдив оповестява на потребителите, че ще внесе заявление в КЕВР, за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни ..

Дата: Петък > 25-Юни-2021

РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. СТОЕВО, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 2/15.04.2024г, издадена от кмета на село Стоево, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Селото ще бъде без водоснабдяване в часовете о ..

Дата: Понеделник > 15-Април-2024

Дезинфекция р-н.Хисаря

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Пловдив уведомява своите потребители, че на 08.04.2024 г. (понеделник), ще извършва пролетна масова дезинфекция на водопроводната мрежа в гр.Хисаря, с.Михилци, с.Черничево и с.Старо Железаре. Водата няма да бъде спирана. Дружеството предварително се из ..

Дата: Петък > 05-Април-2024

РАБОТНО ВРЕМЕ НА 22.12.2023 И 29.12.2023

„Водоснабдяване и канализация “ ЕООД - гр. Пловдив уведомява своите клиенти, че на 22.12.2023г. (петък) и 29.12.2023г. (петък), Дружеството ще работи с клиенти до 14:00 ч., поради профилактика и годишна инвентаризация.

От Ръководството на „ВиК“ ЕООД - гр. Пловдив


Дата: Петък > 15-Декември-2023

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ГР. ПЛОВДИВ СПЕЧЕЛИ С ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕНИЕ ДЕЛО ЗА НАЛОЖЕНА ФИНАНСОВА КОРЕКЦИЯ ОТ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014 –2020 г.

С окончателно решение от 06.12.2023 г. Върховният административен съд отмени решение на Административен съд Пловдив, с което на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- гр. Пловдив  бе наложена финансова корекцияв размер на 25% от допустимите разходи по Договор № КС-02-07/31.03.20 ..

Дата: Четвъртък > 14-Декември-2023

Планови ремонти

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР.ПЛОВДИВ НА 20.04.2024Г.

"ВиК" ЕООД  гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на 20.04.2024г (събота) ,поради изгр ..

Дата: Петък > 19-Април-2024

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР. КАРЛОВО НА 17 04.2024Г

ВиК" ЕООД  гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на 17.04 2024г (сряда), поради направ ..

Дата: Вторник > 16-Април-2024

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР.ПЛОВДИВ НА 11.04.2024Г.

"ВиК" ЕООД  гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на11.04.2024г (четвъртък) ,поради из ..

Дата: Сряда > 10-Април-2024