НОВО! ЕЛЕКТРОННИ ФАКТУРИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Регистрирайте се в новата ни система за да получите своята електронна фактура.

Регистрирай се

Новини

„Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Карлово“

Във връзка със създалото се напрежение в град Карлово по повод изпълнението на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Карлово“  на 30 май 2023 година по инициатива на "ВиК ЕООД" гр.Пловдив се проведе среща между представители на "ВиК ЕООД" гр.Пловдив, Община Карлово и изпълни ..

Дата: Вторник > 30-Май-2023

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР. АСЕНОВГРАД НА 18.04.2023 Г.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив уведомява своите потребители, че поради изграждане на нови водопроводни връзки към нов захранващ водопровод от външна фирма, водоподаването в гр. Асеновград ще бъде преустановено за времето от 08:00 ч. на 18.04.2023 г. до приключване на ре ..

Дата: Сряда > 12-Април-2023

РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. ДОБРАЛЪК, ОБЩИНА КУКЛЕН

Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 10/21.02.2023г, издадена от кметски наместник на с. Добралък , е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника.Селото ще е без водоподаване в часовете от 18, ..

Дата: Сряда > 22-Февруари-2023

Текуща информация за изпълнени мероприятия във връзка с решаване на проблема с питейната вода с. Брестовица, община Родопи

ВиК Пловдив е изготвило проект за пречиствателно съоръжение за пречистване на питейната вода от манган и сме в процедура по издаване на Разрешение за строеж на територията на ПС за с. Брестовица. Изграждането на пречиствателното съоръжение ще изпълним с наши сили, като по предварителна оценка ..

Дата: Четвъртък > 16-Февруари-2023

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив окончателно спечели дело за наложена финансова корекция от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.

С окончателно решение от 03.02.2023 г.Върховният административен съд потвърди решение на Административен съд Пловдив, с което на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- гр. Пловдив  бе отменена наложената финансова корекцияв размер на 5% от стойността на допустимите разходи по Договор № КС-02-08 ..

Дата: Сряда > 08-Февруари-2023

НОВА ЦЕНА НА ВОДАТА СЧИТАНО ОТ 01.01.2023 Г.

С Решение № Ц-32 от 30.12.2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди, считано от 01.01.2023 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, както следва: Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ..

Дата: Вторник > 03-Януари-2023

Планови ремонти

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР.ПЛОВДИВ НА 02.06.2023Г.

"ВиК" ЕООД  гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на 02.06.2023 г. (петък), поради изгражда ..

Дата: Четвъртък > 01-Юни-2023

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР.ПЛОВДИВ НА 01.06.2023Г.

"ВиК" ЕООД  гр. Пловдив уведомява своите потребители, че на 01.06.2023 г. (четвъртък), поради ..

Дата: Сряда > 31-Май-2023

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР.ХИСАРЯ НА 01.06.2023Г.

"ВиК" ЕООД  гр.Пловдив уведомява своите потребители, че на 01.06.2023 г. (четвъртък), поради ..

Дата: Сряда > 31-Май-2023