Профил на купувача

ОП-1-11 с предмет:„Избор на доставчик на електрическа енергия ниско напрежение (НН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 21.11.2017
Решения Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад