Профил на купувача до 15.04.16 г.

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9034872 на 20.10.2014 г. 

Документация и образци за конкретната покана са достъпни в прикачените файлове.


« назад