Профил на купувача до 15.04.16 г.

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 9030568  на 16.06.2014 г. и е достъпна на следния интернет адрес 

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9030568

За повече информация отворете прикачения файл


« назад