Профил на купувача до 15.04.16 г.

Поканата е публикувана на електронната страница на РОП под номер 9029558 от 22.05.2014 г. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9029558

За повече информация отворете прикачения файл


« назад