Профил на купувача до 15.04.16 г.

Публичната покана е публикувана в електронната страница на РОП под № 9028799 на 30.04.2014 год. и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9028799

Повече информация може да получите от прикачения файл


« назад