Профил на купувача до 15.04.16 г.

Във връзка с постъпили въпроси, моля, отворете по-долу прикачения файл за отговор.

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9027322 и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9027322

Повече информация за поръчката може да бъде получена от прикачения по-долу файл: « назад