Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-32/17.03.2014 г. с фирма "Сиенсис" АД - София - плащания по фактура на 07.11.2014 г. в размер на 100000,00 лева 19.12.2014, 14:15
Договор Ю-01-32/17.03.2014 г. с фирма "Сиенсис" АД - София - плащания по фактура на 05.12.2014 г. в размер на 100000,00 лева, на 30.12.2014 г. в размер на 100 000,00 лв. 20.01.2015, 10:26
Договор Ю-01-32/17.03.2014 г. с фирма "Сиенсис" АД - София - плащания по фактура на 06.04.2015 г. в размер на 54920,00 лева 19.05.2015, 14:11
Договор Ю-01-32/17.03.2014 г. с фирма "Сиенсис" АД - София - плащания по фактура на 14.05.2015 г. в размер на 50000,00 лева 10.06.2015, 09:47
Договор Ю-01-32/25.02.2014 г. с фирма "Сиенсис" АД - София - плащания по фактура на 01.06.2015 г. в размер на 110 000.00 лева 17.07.2015, 10:01
Договор Ю-01-32/25.02.2014 г. с фирма "Сиенсис" АД - София - плащания по фактура на 29.01.2016 г. в размер на 104 602.00 лева 15.02.2016, 14:59
Договор Ю-01-32/25.02.2014 г. с фирма "Сиенсис" АД - София - плащания по фактура на 31.03.2016 г. в размер на 50000,00 лева 19.04.2016, 13:33
Договор Ю-01-32/25.02.2014 г. с фирма "Сиенсис" АД - София - плащания по фактура на 28.04.2016 г. в размер на 22176,00 лева 14.05.2016, 11:25
« назад