Профил на купувача до 15.04.16 г.

Информация за изпълнен договор е изпратена в АОП под номер 03-00-51/08.01.2016 г. Договорът се счита за изпълнен на основание т. 8.1. от раздел осми "Други условия" поради изтичане на срока му. 08.01.2016, 11:33
« назад