Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-81/10.07.2014 г. с фирма "Автотранспорт и механизация България" АД - Пловдив - плащане на 27.10.2014 г. по фактури в общ размер на 16 454,16 лева 20.11.2014, 11:34
Договор Ю-01-81/10.07.2014 г. с фирма "Автотранспорт и механизация България" АД - Пловдив - плащане на 28.11.2014 г. по фактура в размер на 7296,72 лева 13.12.2014, 13:37
Договор Ю-01-81/10.07.2014 г. с фирма "Автотранспорт и механизация България" АД - Пловдив - плащане на 28.01.2015 г. по фактури в размер на 14445,60 лева 17.02.2015, 09:49
Договор Ю-01-81/10.07.2014 г. с фирма "Автотранспорт и механизация България" АД - Пловдив - плащане на 24.06.2015 г. по фактури в размер на 26 707.20 лева 17.07.2015, 10:57
Договор Ю-01-81/10.07.2014 г. с фирма "Автотранспорт и механизация България" АД - Пловдив - плащане на 08.07.2015 г. по фактура в размер на 7010,64 лева 11.08.2015, 15:54
Договор Ю-01-81/10.07.2014 г. с фирма "Автотранспорт и механизация България" АД - Пловдив - плащане на 03.08.2015 г. по фактура в размер на 6955,00 лева и на 04.08.2015 г. в размер на 1391,00 лв. 16.09.2015, 11:56
« назад