Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-97/11.08.2014 г. с фирма"Хигиенно-медицинска индустрия" ЕООД - Велико Търново - плащане на 03.11.2014 г. по фактура в размер на 88944,00 лева 13.12.2014, 13:42
Договор Ю-01-97/11.08.2014 г. с фирма"Хигиенно-медицинска индустрия" ЕООД - Велико Търново - плащане на 01.04.2015 г. по фактура в размер на 88 944,00 лева 19.05.2015, 14:20
Договор Ю-01-97/11.08.2014 г. с фирма"Хигиенно-медицинска индустрия" ЕООД - Велико Търново - плащане на 24.06.2015 г. по фактура в размер на 88 944,00 лева 17.07.2015, 10:55
Договор Ю-01-97/11.08.2014 г. с фирма"Хигиенно-медицинска индустрия" ЕООД - Велико Търново - плащане на 03.08.2015 г. по фактура в размер на 385285.68 лева и на 04.08.2015 г. в размер на 81671.02 лв. 16.09.2015, 11:50
Договор Ю-01-97/11.08.2014 г. с фирма"Хигиенно-медицинска индустрия" ЕООД - Велико Търново - плащане на 05.10.2015 г. по фактура в размер на 66707,30 лева 16.11.2015, 15:59
« назад