Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-92/04.08.2014 г. с фирма "Мултиком" ООД - Пловдив - плащане на 27.10.2014 г. по фактури в общ размер на 51856,80 лева. 19.11.2014, 12:28
Договор Ю-01-92/04.08.2014 г. с фирма "Мултиком" ООД - Пловдив - плащане на 11.12.2014 г. по фактура в размер на 1324,27 лева. 20.01.2015, 10:58
Договор Ю-01-92/04.08.2014 г. с фирма "Мултиком" ООД - Пловдив - плащане на 03.08.2015 г. по фактура в размер на 127971.85 лв., на 13.08.2015 г. в размер на 25204.83 лв. 16.09.2015, 13:29
« назад