Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-98/11.08.2014 г. с фирма "Меакомп" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 30.01.2015 г. в размер на 6933,60 лв. 17.02.2015, 09:37
Договор Ю-01-98/11.08.2014 г. с фирма "Меакомп" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 19.08.2015 г. в размер на 13008,00 лв. 16.09.2015, 11:51
Договор Ю-01-98/11.08.2014 г. с фирма "Меакомп" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 17.12.2015 г. в размер на 62094,00 лв. 15.01.2016, 13:06
« назад