Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор КС-02-03/26.03.2014 г. с "ИЛВА Рехабилитация 2" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 03.10.2014 г. - 244267,04 лв.; на 23.10.2014 г. - 267636,39 20.11.2014, 09:44
Договор КС-02-03/26.03.2014 г. с "ИЛВА Рехабилитация 2" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 11.11.2014 г. - 246309.41 лв. 19.12.2014, 11:19
Договор КС-02-03/26.03.2014 г. с "ИЛВА Рехабилитация 2" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 10.12.2014 г. - 40 000.00 лв., плащане по фактура на 22.12.2014 г. - 47311,71 лв. 20.01.2015, 10:24
Договор КС-02-03/26.03.2014 г. с "ИЛВА Рехабилитация 2" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 06.01.2015 г. - 150 000.00 лв., плащане по фактура на 27.01.2015 г. - 183402.21 лв. 17.02.2015, 09:29
Договор КС-02-03/26.03.2014 г. с "ИЛВА Рехабилитация 2" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 30.03.2015 г. в размер на 95 000,00 лв. и на 31.03.2015 г. в размер на 46 309,54 лв. 17.04.2015, 15:27
Договор КС-02-03/26.03.2014 г. с "ИЛВА Рехабилитация 2" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 28.04.2015 г. в размер на 231 680.77 лв. 19.05.2015, 14:06
Договор КС-02-03/26.03.2014 г. с "ИЛВА Рехабилитация 2" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 08.05.2015 г. в размер на 168683.27 лв. 10.06.2015, 09:44
Договор КС-02-03/26.03.2014 г. с "ИЛВА Рехабилитация 2" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 10.06.2015 г. в размер на 202327.06 лв. 17.07.2015, 09:56
Договор КС-02-03/26.03.2014 г. с "ИЛВА Рехабилитация 2" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 06.07.2015 г. в размер на 265928,17 лв. и на 27.07.2015 г. в размер на 230696,57 лв. 11.08.2015, 15:12
Договор КС-02-03/26.03.2014 г. с "ИЛВА Рехабилитация 2" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 26.08.2015 г. в размер на 223341.20 лв. 16.09.2015, 11:28
Договор КС-02-03/26.03.2014 г. с "ИЛВА Рехабилитация 2" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 30.09.2015 г. в размер на 245093.33 лв. 16.10.2015, 11:11
Договор КС-02-03/26.03.2014 г. с "ИЛВА Рехабилитация 2" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 23.10.2015 г. в размер на 260009.16 лв. 16.11.2015, 14:45
Договор КС-02-03/26.03.2014 г. с "ИЛВА Рехабилитация 2" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 27.11.2015 г. в размер на 202440.36 лв. 16.12.2015, 15:20
Договор КС-02-03/26.03.2014 г. с "ИЛВА Рехабилитация 2" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 22.12.2015 г. в размер на 389074,45 лв. и на 29.12.2015 г. в размер на 49683,32 лв. 15.01.2016, 13:02
Договор КС-02-03/26.03.2014 г. с "ИЛВА Рехабилитация 2" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 19.01.2016 г. в размер на 248416,60 лв. 15.02.2016, 14:55
Договор КС-02-03/26.03.2014 г. с "ИЛВА Рехабилитация 2" ООД - Пловдив - плащане по фактури на 10.02.2016 г. в размер на 16000,00 лв. и на 24.02.2016 г. в размер на 80675,80 лв. 17.03.2016, 09:54
Договор КС-02-03/26.03.2014 г. с "ИЛВА Рехабилитация 2" ООД - Пловдив - плащане по фактури на 11.03.2016 г. в размер на 51573.75 лв.,на 28.03.2016 г. в размер на 57868,73 лв. и на 30.03.2016 г. в размер на 200000,00 лв. 19.04.2016, 12:38
Договор КС-02-03/26.03.2014 г. с "ИЛВА Рехабилитация 2" ООД - Пловдив - плащане по фактури на 14.04.2016 г. в размер на 43357,85 лв.,на 27.04.2016 г. в размер на 216789,29 лв. 14.05.2016, 11:24
« назад