Профил на купувача до 15.04.16 г.

Паричната гаранция за участие на "Тисенкруп Матириалс България" ООД е освободена на 15.09.2016 г. съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от ЗОП 14.10.2016, 13:29
Паричната гаранция за участие на "Вокимекс" ООД е освободена на 18.10.2016 г. съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от ЗОП 18.10.2016, 11:26
Паричната гаранция за участие на "Маяк М" АД е освободена на 18.10.2016 г. съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от ЗОП 18.10.2016, 11:26
« назад