Профил на купувача до 15.04.16 г.

На 08.06.2016 г. от 09,30 часа ще се отвори ценовата оферта на допуснатия участник по поз. А.По К2 - Гаранц.срок - 12 месеца, по К3 - Срок за изпълнение - 0,5 месеца. По поз. Б няма допуснат участник. 02.06.2016, 09:07
Информация за сключен договор по обособена позиция А е изпратена в АОП с наш изх. № 03-00-3160/05.07.2016 г. 05.07.2016, 11:29
« назад