Профил на купувача до 15.04.16 г.

Паричната гаранция за участие на "Меакомп" ООД е освободена на 06.07.2016 г. съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от ЗОП 06.07.2016, 09:56
« назад