Профил на купувача до 15.04.16 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 27.01.2016 г. (сряда) от 09.00 часа в Заседателната зала на Дружеството. 22.01.2016, 11:18
« назад