Профил на купувача до 15.04.16 г.

Гаранциите за участие на „Енерджи МТ” ЕАД – София, „Мост Енерджи” АД – София и „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД – София (банкови) са освободени на 10.02.2016 г. 17.02.2016, 12:58
Гаранциите за участие на "Енерджи Съплай" ЕООД – София, „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД – София и „Енерджи Маркет” АД – София (парични) са освободени на 11.02.2016 г. 17.02.2016, 12:58
Гаранциите за участие на „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД – София и „Енергийна Финансова Група” АД – София" (парични) са освободени на 17.02.2016 г. 17.02.2016, 12:58
« назад