Профил на купувача до 15.04.16 г.

Гаранциите за участие на "Български пощи" ЕАД - Пловдив (парична) е освободена на 23.12.2015 г. съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 28.12.2015, 11:11
Гаранциите за участие на "Изипей" АД - София (парични) са освободени на 15.01.2016 г. съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП 25.01.2016, 13:59
« назад