Профил на купувача до 15.04.16 г.

Гаранцията за участие е възстановена на Изпълнителя съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП на 24.08.2015 г. по банков път. 25.08.2015, 10:58
« назад