"ВиК" ЕООД гр.Пловдив извършва възстановителни мероприятия

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава,че поради  възникнали аварии вследствие на влошената метеорологична обстановка в региона на гр.Пловдив,под директното разпореждане на Управителя на дружеството ще бъдат извършени възстановителни мероприятия в следните обекти и населени места:Помпена станция Пепелаша,Помпена станция Първенец,с.Брестовица,с.Дедево и с.Храбрино.