РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С.ДОБРАЛЪК

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава, че поради намален дебит на водоизточника в с.Добралък, район Асеновград, съгласно Заповед №1/03.07.17г. издадена от кмета на селото е обявен режим на водата. Ще липсва  водоподаване всеки ден от 19,00ч. до 07,00ч.