Позиция на МРР

Уважаеми госпожи и господа, във връзка с публикации в медийното пространство през последната седмица, относно съкращаването на служители на „ВиК” ЕООД – гр.Пловдив, предлагаме на Вашето внимание позицията на МРР , публикувана на 16.09.2014 г. :

http://www.mrrb.government.bg/?controller=news&id=5765