Не допускайте външни фирми за подмяна и пломбиране на Вашите водомери!


Уважаеми потребители,

Във връзка с появила се информация за ВиК услуги, включващи подмяна на щрангове и др. Ви уведомяваме, че услугата подмяна и пломбиране на водомери се извършва само от представител на "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив съгласно Наредба 4, чл. 33, ал. 1

При нарушаване целостта на пломбата, потребителите носят онговорност съгласно чл. 216а, чл. 234в от Наказателния кодекс.

За повече информация:

тел. 032/605-660 връзка с оператор /Център за обаждания на "ВиК" ЕООД - Пловдив/