Новини

ПЛАН - ГРАФИК за върхови ревизии и профилактични прегледи на електросъоръжаването на помпените станции на "ВиК" Пловдив за 2016 г.

“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Пловдив съобщава на своите потребители, че поради извършване на профилактични прегледи и върхови ревизии на електросъоръжаването на помпените станции на “ВиК” ЕООД Пловдив за есенно-зимни условия, ще има режим на намалено водоподаване на следните дати:Р А Й ..

Дата: Петък > 30-Септември-2016

Нарушено водоподаване в гр.Асеновград

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив информира жителите на гр.Асеновград, че поради намален дебит във водоизточника на местност "Клувията", водоподаването към кв.Метоха е затруднено и с ограничен ресурс.Дружеството предприема необходимите действия по изграждане на допълнителни съоръжения за осигуряване на достат ..

Дата: Петък > 30-Септември-2016

Режим на водоподаването в с.Тополово

ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава, че поради намален дебит на водоизточника на с.Тополово, район Асеновград, съгласно Заповед №9/16.09.16г. издадена от кмета на селото е обявен режим на водата.Очаква се режимът да продължи два месеца като ще липсва  водоподаване всеки ден от 11,00 ч. до 16,00 ч. ..

Дата: Понеделник > 26-Септември-2016

Нарушено водоподаване в гр.Пловдив

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава, че днес 13.09.16г.(вторник), поради аварирал магистрален водопровод на Помпена станция Юг ще бъде нарушено водоподаването в гр.Пловдив, а високите етажи на града ще бъдат с намалено водоподаване.Дружеството съжалява за възникналата ситуация и създаденото временно не ..

Дата: Вторник > 13-Септември-2016

Без водоподаване в с.Добростан

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава,че поради авария в с.Добростан, водоподаването в селото е преустановено до отстраняване на същата.

Дружеството информира,че за населението е осигурена вода за битови нужди от водоноска,която е позиционирана в центъра на с.Добростан.


Дата: Петък > 09-Септември-2016