Новини

РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С.КОНУШ

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава, че поради намален дебит на водоизточниците захранващи с.Конуш с питейна вода, район Асеновград, съгласно Заповед №4/11.07.17г. издадена от кмета на селото е обявен режим на водата. Ще липсва  водоподаване през деня от 06,00ч. до 15,00ч. Издадената зап ..

Дата: Сряда > 12-Юли-2017

РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С.ТОПОЛОВО

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава, че поради намален дебит на водоизточника в с.Тополово, район Асеновград, съгласно Заповед №4/30.06.17г. издадена от кмета на селото е обявен режим на водата. Ще липсва  водоподаване всеки ден от 10,00ч. до 16,00ч. Съгласно същата заповед се забранява ползването ..

Дата: Сряда > 05-Юли-2017

РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С.ДОБРАЛЪК

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава, че поради намален дебит на водоизточника в с.Добралък, район Асеновград, съгласно Заповед №1/03.07.17г. издадена от кмета на селото е обявен режим на водата. Ще липсва  водоподаване всеки ден от 19,00ч. до 07,00ч. 


Дата: Понеделник > 03-Юли-2017

РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С.БУКОВО

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава, че поради намален дебит на водоизточника в с.Буково, район Първомай, съгласно Заповед №8/30.06.17г. издадена от кмета на селото е обявен режим на водата. Видно от цитираната заповед ще липсва  водоподаване всеки ден в сутрешните часове от 07,10ч. до 09,00ч. как ..

Дата: Понеделник > 03-Юли-2017

РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С.КРЪСТЕВИЧ

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава, че поради намален дебит на водата в река Канарска, съгласно Заповед №РД 07-03/26.06.2017г. издадена от кмета на с.Кръстевич е обявен воден режим. Водоподаване ще има в часовите диапазони: от 6,00 ч. до 10,00 ч. в долната част на селото и от 16,00 ч. до 20,00 ч. в го ..

Дата: Петък > 30-Юни-2017