Новини

Режим на водоподаването в с.Тополово

ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава, че поради намален дебит на водоизточника на с.Тополово, район Асеновград, съгласно Заповед №9/16.09.16г. издадена от кмета на селото е обявен режим на водата.Очаква се режимът да продължи два месеца като ще липсва  водоподаване всеки ден от 11,00 ч. до 16,00 ч. ..

Дата: Понеделник > 26-Септември-2016

Нарушено водоподаване в гр.Пловдив

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава, че днес 13.09.16г.(вторник), поради аварирал магистрален водопровод на Помпена станция Юг ще бъде нарушено водоподаването в гр.Пловдив, а високите етажи на града ще бъдат с намалено водоподаване.Дружеството съжалява за възникналата ситуация и създаденото временно не ..

Дата: Вторник > 13-Септември-2016

Без водоподаване в с.Добростан

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава,че поради авария в с.Добростан, водоподаването в селото е преустановено до отстраняване на същата.

Дружеството информира,че за населението е осигурена вода за битови нужди от водоноска,която е позиционирана в центъра на с.Добростан.


Дата: Петък > 09-Септември-2016

Без водоподаване в с.Добростан

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив съобщава,че поради възникнала авария в с.Добростан, водоподаването в селото е преустановено до отстраняване на причината за аварията.

Дружеството информира населението,че е осигурена вода за битови нужди от позиционираната в центъра на с.Добростан водоноска.


Дата: Четвъртък > 08-Септември-2016

НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В С. БЕЛОВИЦА И С. МАЛО КРУШЕВО

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив уведомява своите абонати, че поради профилактични ремонтни дейности по електросъоръженията от страна на ЕВН Електроразпределение гр. Пловдив, касаещи спирането на електроподаването към ПС Беловица, се налага режимно водоснабдяване на с. Беловица и с. Мало Крушево, общ. Хисаря ..

Дата: Четвъртък > 11-Август-2016