Аварии
Архив:

Телефон за аварии 032 / 6157

20.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ЖК "Тракия" бл.№7 и бл.№10 подмяна на спирателни кранове района на ремонтната дейност от 10.00 ч. до 12.00 ч.
гр.Асеновград ул."Преслав" авария района на аварията от 10.00 ч. до 13.00 ч.
гр.Карлово ул."Захари Стоянов" №12 авария района на аварията от 9.00 ч. до 13.00 ч.
гр.Пловдив бул."Цар Борис III-ти Обединител" авария района на аварията от 10.00 ч. до 17.00 ч.
район Първомай с.Татарево авария нарушено водоподаване в с.Татарево от 10.00 ч. до 14.00 ч.
район Родопи с. Марково авария частично нарушено водоподаване в с. Марково до отстраняване на аварията

17.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Авксентий Велешки " №9 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Байкал" №1 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Средец" №57 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Орех" №7 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул. "Отец Паисий" авария Центъра до отстраняване на аварията
район Карлово с. Бегунци и с. Богдан аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Кричим с. Куртово Конаре авария с. Куртово Конаре до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир авария с. Царимир до отстраняване на аварията
район Хисаря с. Кръстевич авария с. Кръстевич до отстраняване на аварията

16.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Ген. Карцов" №50 авария на пожарен хидрант нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Ясна поляна" до стадион "Пловдив" авария района на аварията от 9.30 ч. до 14.30 ч.
гр. Пловдив ул. "Борислав" №9 авария района на аварията от 9.30 ч. до 14.30 ч.
гр. Пловдив ул. "Орехово" №7 авария района на аварията от 10.00 ч. до 17.00 ч.
гр. Хисаря ул. "Ген Гурко" №40 авария водопровод от външна фирма района на аварията до 18.00 ч.
район Карлово гр. Калофер, ул. "25-ти Юли" авария района на аварията от 10.00 ч. до 17.00 ч
район Първомай с. Катуница авария с.Катуница от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Раковски с. Чалъкови авария с. Чалъкови от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Родопи с. Брестник, ул. "Райко Даскалов" авария нарушено водоподаване в с. Брестник от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Родопи с. Брани поле, ул. "Цар Калоян" №25 авария нарушено водоподаване в с. Брани поле от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Хисаря с. Беловица авария с. Беловица от 10.00 ч. до 16.00 ч.

15.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Теофан Райнов" авария района на аварията от 14.00 ч. до 18.00 ч.
гр. Кричим бул. "Тракия" авария района на аварията от 13.30 ч. до 17.30 ч.
гр. Пловдив бул."Александър Стамболийски" №19 авария района на аварията от 10.00 ч. до 14.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе " ремонт от външна фирма по присъединяване към водопровод района на ремонтната дейност от 13.00 ч. до 20.00 ч.
гр. Пловдив бул. "Шести септември" зад магазин “Мr.Bricolage” авария района на аварията от 13.30 ч. до 17.30 ч.
гр. Пловдив ул."Христо Чернопеев" до РЗОК-Пловдив авария района на аварията от 10.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Хисаря ул."Ал. Стамболийски" №6 авария района на аварията от 10.00 ч. до 14.00 ч.
район Асеновград с.Нови извор авария с.Нови извор от 10.00 ч. до 14.00 ч.
район Кричим гр. Перущица авария нарушено водоподаване в гр. Перущица от 13.30 ч. до 17.30 ч.
район Първомай с.Православен авария с.Православен от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Съединение с.Песнопой авария с.Песнопой от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Хисаря с. Мътеница, ул. "Иванка Пашкулова" №4 авария нарушено водоподаване в с. Мътеница от 12.00 ч. до 16.00 ч.

14.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Христо Ботев" авария кв. Христо Ботев до отстраняване на аварията
гр. Асеновград ул. "Кирил и Методий" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе" ремонт от външна фирма по присъединяване към водопровод района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ЖК Тракия, блок 43 авария нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв. Коматево, ул. "Захаридово" ремонт на спирателен кран района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Александър Екзарх" №5 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Петко Д. Петков" с ул."Кап.Райчо" авария района на аварията и ул. "Леонардо Да Винчи" от 09.00 ч. до 16.00 ч.
район Асеновград гр. Асеновград авария на напорен водопровод кв.Изток, кв. Запад, кв. Св.Георги и кв. Метоха от 08.00 ч. до 14.00 ч.
район Карлово с. Дъбене авария с. Дъбене до отстраняване на аварията
район Първомай с. Брягово авария с. Брягово до отстраняване на аварията
район Родопи с. Бойково авария с. Бойково до отстраняване на аварията

13.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Яне Сандански" авария района западно от р.Чая до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кръговото кръстовище на бул. "Васил Априлов" и ул. "Любен Каравелов" авария водопровод възможно нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Болярци и с. Леново аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Карлово с. Ведраре авария с. Ведраре до отстраняване на аварията
район Родопи с. Първенец, ул. "Васил Левски" авария с. Първенец до отстраняване на аварията

11.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив бул."Васил Априлов" №102 (до спирката) авария района на аварията, нарушено водоподаване по бул."Свобода", ул."Волга" и ул."Генерал Дан.Николаев" до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Стамболийски авария на външна фирма частично нарушено водоподаване в гр.Стамболийски до отстраняване на аварията
район Съединение с.Правище 2 бр. аварии на водопроводи с.Правище до отстраняване на локализираните аварии

10.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград кръстовището на ул."Ген.Дандевил" и ул."Яне Сандански" изграждане на нови водопроводни връзки района на ремонтната дейност от 10.00 ч. до 17.00 ч.
гр.Пловдив ул."Кичево" №36 авария ул."Кичево"от №34 до №52 от 10.00 ч. до 14.00 ч.
гр.Пловдив ул."Иван Вазов" №33 авария района в близост от 10.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Пловдив кръстовището на бул."Васил Априлов" и ул."Дилянка" авария района на аварията от 10.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Пловдив ЖР "Тракия ",бл.№ 84 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10.00 ч. до 13.00 ч.
гр.Пловдив ул."Братя Свещарови" №19 авария района в близост от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Карлово с.Пролом авария с.Пролом от 10.00 ч. до 14.00 ч.
район Кричим гр. Стамболийски, кв. Полатово авария на магистрален водопровод нарушено водоподаване в гр. Стамболийски до отстраняване на аварията
район Родопи с.Бойково и с.Храбрино аварии двете населени места от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Съединение с.Калояново авария частично нарушено водоподаване в селото до 14.00 ч.

09.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград кв."Метоха" авария водопровод района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив кръстовището на ул." Иван Гарванов" и ул."Скопие" авария района в близост до 16.30 ч.
гр.Пловдив бул."Македония" авария района на Бетонния мост до 15.00 ч.
район Асеновград с.Бачково и с.Добростан аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Родопи с.Първенец и с.Ягодово аварии водопроводи двете населени места до отстраняване на авариите
район Хисаря с.Кръстевич авария нарушено водоподаване в с.Кръстевич до отстраняване на аварията

08.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Никола Генадиев" №3 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 12.30 ч. до 14.30 ч.
гр.Пловдив площад "Съединение" авария района на аварията от 15.30 ч. до 18.30 ч.
гр.Пловдив бул."Дунав" №36 авария района на аварията от 10.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Пловдив кв.Коматево, ул."Хисар" №7 авария района на аварията от 10.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Хисаря ул."Антон Иванов" №9 авария района на аварията от 14.00ч. до 18.00ч.
гр.Хисаря ул."Ал.Стамболийски" №21 авария района на аварията от 14.00ч. до 18.00ч.
район Асеновград с.Добростан авария с.Добростан от 10.00 ч. до 18.00 ч.
район Раковски с.Болярино авария с.Болярино от 10.00 ч. до 18.00 ч.
район Родопи парк Родопи, местност "Малинов връх" авария района на аварията от 10.00 ч. до 18.00 ч.
район Хисаря с.Беловица и с.Паничери аварии на водопроводи двете населени места от 10.00 ч. до 16.00 ч.

07.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив бул. "Княгиня Мария Луиза" №36 авария района на аварията до 17.00 ч.
гр.Карлово ул."Стефан Мазаков" №6 авария водопровод района в близост от 10.00 ч. до 14.00 ч.
район Асеновград с.Добростан и с.Златовръх аварии водопроводи двете населени места от 10.00 ч. до 17.00 ч.
район Карлово с. Слатина авария с. Слатина до 17.00 ч.

06.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Калина" №28 авария района на аварията и ул. "Правда " до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Отец Паисий" №2 авария Центъра до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Филип Македонски" авария на пожарен хидрант района на аварията, ул."Авксентий Велешки" и ул."Моцарт" до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Нови Извор и с.Тополово аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Кричим Помпени станции Кричим, Куртово Конаре и Перущица 2 авария на ЕВН възможно нарушено водоподаване в трите населени места до отстраняване на аварията
район Първомай с. Богданица и с. Виница аварии нарушено водоподаване в двете села до отстраняване на авариите
район Хисаря с.Паничери, с.Старо Железаре и с.Старосел аварии трите населени места до отстраняване на авариите

03.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград бул."България" №19 авария района на аварията до 20.00 ч.
гр.Пловдив ул."Нестор Иванов" подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10.30 ч. до 12.30 ч.
район Съединение с.Сухозем авария с.Сухозем до отстраняване на аварията

02.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Тракия"№56 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност и ул."Кавала" от 11.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Асеновград кръстовището на ул."Христо Смирненски" с ул."Бачо Киро" авария района на аварията и кв."Баба Тонка" от 10.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Пловдив ул. "Д-р Добрев"№4 авария района на аварията от 10.00 ч. до 14.00 ч.
гр.Пловдив ЖК "Тракия" , бл.№43 подмяна на спирателен кран бл. №41,42,43,46,56 от 9.30 ч. до 12.30 ч.
гр.Пловдив бул. "Цариградско шосе"№78 авария района на аварията от 10.00 ч. до 14.00 ч.
район Раковски с.Шишманци авария с.Шишманци от 10.00 ч. до 15.00 ч.
район Родопи с.Бойково , с.Извор и с.Ягодово аварии трите населени места от 9.00 ч. до 16.00 ч.
район Хисар с.Паничери авария с.Паничери от 10.00 ч. до 14.00 ч.

01.02.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград кръстовището на ул."Александър Стамболийски" с ул."Бойка Войвода" и ул."Княз Борис" аварии района на МБАЛ Асеновград и кв. "Баба Тонка" от 13.00 ч. до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ЖК"Тракия" срещу бл.1 авария намалено водоподаване в гр.Пловдив до отстраняване на аварията
район Карлово град Клисура авария град Клисура от 9.00 ч. до 14.00 ч.
район Хисаря с.Мътеница авария с.Мътеница от 9.00 ч. до 14.00 ч.

31.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Речна" авария Центъра на гр. Асеновград до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Орфей" №12 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Тракия" №50 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Кап.Райчо" №27 авария района на аварията до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Д-р Добрев" авария района на аварията до 16.00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия" между бл. №41 и бл. №52 авария района на аварията до 16.00 ч.
гр. Хисар ул. "Крепостна" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Патриарх Евтимово авария с. Патриарх Евтимово до отстраняване на аварията
район Хисар с. Красново авария с. Красново до отстраняване на аварията

30.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Тулча" №7 авария района на аварията до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Орфей" №2 подмяна на водопроводно отклонение района на ремонтната дейност до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Теодосий Търновски" авария района на аварията до 16.00 ч.
гр. Първомай ул. "Стефан Стамболов" авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Бачково, с. Добростан и с.Червен аварии трите населени места до отстраняване на авариите

27.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Отец Паисий" №40 подмяна на спирателен кран Центъра до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив ул. "Ландос" авария ул. "Волност", ул. "Елба" и ул. "Ландос" от 15.00 ч. до 18.00 ч.

26.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград района на фирма "Полимерстрой" авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив бул."Руски" ремонт на пожарен хидрант ул."Л.Каравелов", ул."Тракия" и бул."Руски" от 10.00 ч. до 14.00 ч.
гр.Пловдив ул."Ком"№5А авария района на аварията до 13.00 ч.
гр.Пловдив ул."Атон" №14 авария района на аварията до 16.00 ч.
район Асеновград с.Червен авария населеното място до отстраняване на аварията
район Асеновград с.Мулдава авария населеното място до отстраняване на аварията

25.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ЖК"Тракия",блок 131 зад РУМ Тракия авария района на аварията до 15.00 ч.
гр.Пловдив бул."Копривщица" №19 авария района на аварията до 17.00 ч.
гр.Пловдив ул."Георги Кирков" подмяна на водомерен възел ул."Г.Кирков" и от ул."Михалаки Георгиев" до ул."Гавраил Кръстевич" от 10.00 ч. до 12.00 ч.

24.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив ЖК "Тракия" зад магазин Форум авария района на аварията от 10.00 ч. до 17.00 ч.
гр.Пловдив ЖК"Тракия",блок 282 вх.Г авария района на аварията от 10.00 ч. до 17.00 ч.
гр.Пловдив бул."Копривщица" №19 авария района на аварията до 17.00 ч.
район Асеновград с.Искра ремонт на пожарен хидрант населеното място от 10.00 ч. до 14.00 ч.
район Асеновград с.Червен ремонт на спирателен кран насленото място от 10.00 ч. до 14.00 ч.
район Първомай с.Богданица авария населеното място от 10.00 ч. до 14.00 ч.

23.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Асеновград бул."България" №51 авария района на аварията от 10.00 ч. до 16.00 ч.
гр.Асеновград ул."Костур", ул."Княгиня Евдокия" авария района на аварията и квартала западно от река Чая от 10.00 ч. до 17.00 ч.
гр.Пловдив бул."Копривщица" №19 авария района на аварията от 10.00 ч. до 14.00 ч.
район Родопи с.Брестовица авария висока зона на с.Брестовица от 10.00 ч. до 15.00 ч.

20.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр Пловдив ул. "Орфей" №12 авария водопровод района на аварията до 15.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Любен Каравелов" до МОЛ "Марково тепе" спукан пожарен хидрант района на аварията до 18.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Иларион Макариополски" №47 авария водопровод района на аварията до 16.00 ч.
гр. Пловдив ЖК "Тракия", бл. №9 авария района на аварията до отстраняване на аварията
район Карлово с. Слатина и с. Свежен аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Труд с. Труд и с. Строево аварии понижено налягане в двете населени места до отстраняване на авариите
район Труд с. Граф Игнатиево авария с. Граф Игнатиево до отстраняване на аварията
район Хисар кв. Момина баня, ул. "Пролет" авария района на аварията до отстраняване на аварията

19.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Тодор Каблешков" №25 авария района на аварията до 15.00 ч.
гр. Пловдив бул. "Шести Септември" №166 авария района на аварията до 15.00 ч.
район Труд Индустриална зона в с.Радиново авария района на Индустриалната зона до отстраняване на аварията
район Труд с.Труд авария с.Труд до отстраняване на аварията

18.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Атанас Свещаров" авария района източно от р.Чая до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Отец Паисий" №3 авария района на аварията до 13.00 ч.
гр. Пловдив бул. "България" №2 спиране на хидрофора поради вътрешен ремонт района в близост до приключване на ремонтната дейност
район Съединение с.Ръжево Конаре авария с.Ръжево Конаре до 14.00 ч.
район Труд с.Маноле авария с.Маноле до 13.00 ч.

17.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Стою Шишков" авария нарушено водоподаване в гр. Асеновград до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Княз Церетелев" , къща "Ламартин" авария района на Стария град до 17.30 ч.

16.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Карлово ул. "Тодор и Ана Пулеви" авария района на аварията от 12.00 ч. до 17.00 ч.
гр. Кричим гр. Кричим авария района западно от р.Въча от 11.00 ч. до 17.00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на бул."Христо Ботев" и бул."Източен" ремонт на пожарен хидрант района на ремонтната дейност от 11.30 ч. до 15.30 ч.
район Асеновград с.Добралък авария с.Добралък от 11.00 ч. до 17.00 ч.
район Раковски с.Дрангово авария с.Дрангово от 11.00 ч. до 17.00 ч.
район Родопи хижа "Чернатица" авария хижа "Чернатица" от 11.00 ч. до 17.00 ч.

13.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив Битов комбинат авария района на ул. "Георги Икономов" и ул. "Славееви гори" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ЖК "Тракия" до Мебелна къща авария водопровод района на аварията от 11.00 ч. до 17.00 ч.
гр.Пловдив бул."Александър Стамболийски" №69 авария водопровод района на аварията от 10.00 ч. до 17.00 ч.
гр.Пловдив ЖК "Тракия" бл.№45 авария района на аварията до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Батак" №42 авария района на аварията от 11.00 ч. до 15.00 ч.
район Карлово с.Домлян, с.Розино и с.Христо Даново авария нарушено водоподаване в трите населени места до отстраняване на аварията
район Кричим гр.Кричим авария водопровод частично нарушено водоподаване в гр.Кричим до 17.30 ч.
район Раковски с.Главатар авария нарушено водоподаване в с.Главатар до отстраняване на аварията
район Съединение с.Отец Паисиево авария на главен водопровод нарушено водоподаване в с.Отец Паисиево и с.Сърнегор до отстраняване на аварията

12.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв.Долни Воден, ул."6-ти септември" №1 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Ибър" №23 авария района на аварията от 10.00 ч. до 16.00 ч.
район Раковски с.Чоба авария частично нарушено водоподаване в с.Чоба до отстраняване на аварията
район Съединение с.Иван Вазово авария нарушено водоподаване в с.Иван Вазово до отстраняване на аварията
район Труд с.Маноле авария водопровод нарушено водоподаване в с.Маноле до отстраняване на аварията

11.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Велико Търново" №41 авария на спирателен кран района на ул. "Велико Търново " и ул. "Екзарх Йосиф" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Ибър" №23 авария водопровод района на аварията от 14.00 ч. до 17.00 ч.
район Съединение Помпена станция с.Дълго поле изключване на ел.захранване от EVN нарушено водоподаване в с.Дълго поле до отстраняване на аварията

10.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр.Пловдив кръстовището на ул."Барикадите" и ул."Гонда вода" авария водопровод високите етажи на бул."България" №6 и ул."Милеви скали" до отстраняване на аварията
район Асеновград с. Добростан авария с. Добростан до отстраняване на аварията
район Раковски с. Чалъкови авария с. Чалъкови до отстраняване на аварията

09.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Драгоя Божилов" и ул."Цар Иван Шишман" авария района на аварията и площад "Шахбазян" до отстраняване на аварията
гр. Пловдив кв.Прослав, ул."Елена" №38 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност от 10.00 ч. до 14.00 ч.
гр. Пловдив ул."Барикадите" №22 авария водопровод висока зона на бул. "България" №2 и ул. "Милеви скали" до отстраняване на аварията
гр.Пловдив ул."Съборна" авария района на Стария град и ул."Антим I-ви" от 09.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Пловдив ул."Душо Хаджидеков" №15 авария района на аварията от 09.00 ч. до 15.00 ч.
гр.Пловдив бул."Марица" авария района на кръговото кръстовище от бул. "Марица" до Водната палата до отстраняване на аварията

06.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград кв. Долни воден, ул. "Йордан Йовков" №68 авария частично нарушено водоподаване в кв. Долни воден и северна промишлена зона до 21.00 ч.
гр. Пловдив кръстовището на ул. "Богомил" с ул. "Петко Д. Петков" авария района на аварията от 09.00 ч. до 14.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Никола Карев" №17 авария района на аварията от 09.30 ч. до 14.30 ч.
район Кричим Помпени станции в селата Брестовица, Кадиево, Куртово Конаре и Цалапица изключване на ел. захранване от ЕВН нарушено водоподаване в населените места до отстраняване на авариите
район Кричим Помпени станции в гр.Кричим и гр.Перущица изключване на ел.захранване от ЕВН двете населени места до отстраняване на авариите
район Съединение с. Правище авария с.Правище от 13.00 ч. до 18.00 ч.
район Съединение Помпена станция в с. Дълго поле изключване на ел. захранване от ЕВН с. Дълго поле до отстраняване на аварията

05.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Асеновград ул. "Княз Борис I" №7 ремонт на тротоарен спирателен кран района на ремонтната дейност от 12.00 ч. до приключване на ремонтната дейност
гр. Пловдив бул. "Свобода" №70 подмяна на спирателен кран на общ водомер района на ремонтната дейност до 12.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Петър Стоев" №9А подмяна на спирателен кран във водомерна шахта ул. "Петър Стоев" и ул. "Петрова нива" до 12.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Родопи" №70 авария водопровод района на аварията от 09.00 ч. до 14.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Захари Стоянов" №26 авария водопровод района в близост до 19.00 ч.
гр. Пловдив кв. Коматево, ул. "Вардар" №3 авария водопровод района на аварията до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Прилеп" №22 подмяна на спирателен кран района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
гр.Пловдив ул."Съборна", ул."Стоян Чалъков" авария водопровод високата зона в района на Стария град от 15.00 ч. до 20.00 ч.
район Асеновград с. Нови Извор авария с. Нови Извор до отстраняване на аварията
район Първомай с. Буково авария водопровод възможно е нарушено водоподаване в с. Буково до отстраняване на аварията
район Раковски с. Борец авария с. Борец до отстраняване на аварията
район Съединение с. Царимир авария с. Царимир до отстраняване на аварията
район Труд Помпени станции в с. Динк и с. Калековец изключване на ел. захранване от ЕВН двете населени места до отстраняване на авариите

04.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Хан Аспарух" №75 авария водопровод района на аварията и ул. "Сан Стефано" от 09.00 ч. до 16.00 ч.
гр. Пловдив кв. Прослав, ул. "Илия Енчев" №8 подмяна спирателен кран на водомерен възел района на ремонтната дейност до 16.00 ч.
гр. Пловдив ул. "Коматевско шосе", до ЖП линията авария нарушено водоподаване в района до отстраняване на аварията
гр. Пловдив ул. "Елин връх" №7 подмяна на спирателен кран във водомерна шахта района на ремонтната дейност до приключване на ремонтната дейност
район Асеновград с. Нови Извор авария водопровод с. Нови Извор до 16.00 ч.
район Карлово с. Домлян авария с. Домлян до 16.00 ч.
район Карлово гр. Калофер авария частично нарушено водоподаване в града до отстраняване на аварията
район Кричим с. Брестовица авария с. Брестовица до отстраняване на аварията
район Първомай с. Буково и с. Катуница аварии двете населени места до 16.00 ч.
район Раковски Помпени станции в с. Белозем и с. Шишманци изключване на ел. захранване от ЕВН с. Белозем и с. Шишманци до отстраняване на авариите
район Съединение с. Песнопой авария с. Песнопой до 14.00 ч.
район Труд с. Манолско Конаре,с.Ясно поле аварии двете населени места до отстраняване на авариите
район Хисаря с. Старосел авария водопровод с. Старосел до отстраняване на аварията

03.01.2017 г.

Населено място Място на аварията Вид на аварията Без вода Време за отстраняване
гр. Пловдив ул. "Изток" №34 ремонт на водопроводно отклонение района на ремонтната дейност от 10.00 ч. до 13.00 ч.
гр.Пловдив кръстовището на ул. "Петрова нива" и ул."Георги Кондолов" авария водопровод района на аварията от 12.00 ч. до отстраняване на аварията
район Първомай с. Буково авария с. Буково от 14.00 ч. до 19.00 ч.
район Труд с.Труд авария водопровод с.Труд от 12.00 ч. до отстраняване на аварията